Pametni smetnjak

Pametni smetnjak

Učenci v delavnici najprej spoznajo in raziščejo delovanje umetne inteligence z igro na spletnem portalu Code.org. Ugotovijo, da je robota potrebno trenirati, preden razlikuje med različnimi vrstami odpadkov. Tega se morajo naučiti tudi oni zato različne vrste odpadkov najprej spoznajo z igro Ločujemo odpadke. Učenci po skupinah razvrstijo različne odpadke, na mešane komunalne odpadke (papirnate ), papir in embalažo (zamaške). Robotka za sortiranje odpadkov je potrebno prav tako trenirati, da jih prepozna. Model prepoznavanja odpadkov  učenci skupaj ustvarjajo na spletnem portalu Teachable Machine. Model prenesemo v program robotka in ga učenci preizkušajo in opazujejo kako mu gre.

Navodila: Pametni smetnjak | Video: Delovanje pametnega smetnjaka

Lutkovna igra – Vrt

Lutkovna igra – Vrt

Vsebina: Žabici Regica in Skokica sta prijateljici. Skokica je imela lep vrt in takšnega si je želela tudi Regica. Skokica ji je dala semena in Regica je mislila, da bodo rastline takoj vzklile. Semenom je brala, pela in igrala. Po treh dneh, ko je obupala so semena vzklila. Na koncu je ugotovila, da je za delo na vrtu potrebno veliko truda in vztrajnosti.

Navodila: Lutkovna igra – Vrt

Ločujemo odpadke

Ločujemo odpadke

Učenci si pripravijo figurice. Učenec, ki je na vrsti vrže kocko. Z igro na igralni plošči začne, ko vrže šestico. Kocko vrže še enkrat in se prične premikati po poljih. Ko pride na obarvano polje, si vzame kartonček s sličico odpadka ter določi kam spada. Pri pravilnem odgovoru nadaljuje z igro, če ne se vrne na začetek. V primeru, da tekmovalec pristane na polju s vprašajem, vzame kartonček s vprašanjem in nanj odgovori. Če je odgovor pravilen nadaljuje z igro, če ne enkrat ne meče kocke. Zmaga tisti, ki prvi obe figuri odpelje na svoj “ eko otok”.

Navodilo: Ločujemo odpadke

Eksperiment: Vodni filter

Eksperiment: Vodni filter

Za uvodno motivacijo si podajamo napihljiv globus. Otrok, ki globus ujame, preveri, kje je njegov desni palec (posredni cilj: otrok pridobiva orientacijo na telesu). Rezultat vriše v preglednico. Na koncu odčitajo rezultate (prevladovala bo voda). Na ta način otroci spoznajo, da je planet Zemlja v veliko večini (nad 70% ) sestavljen iz vode.

Vsak otrok dobi svojo odrezano plastenko in predlogo, kjer so na nazorni način prikazane plasti potrebne za filtracijo vode. Na podlagi skice si sam izdela svoj vodni filter. Pri tem mora upoštevati ustrezni vrstni red snovi (pravilo: od grobega k finemu). Ko otrok izdela filter z dodajanjem snovi v ustreznem vrstnem redu, lahko prične s filtracijo onesnažene vode. Ob tem opazuje pronicanje vode skozi različne snovi. (Postopek filtracije je po navadi potrebno ponoviti, da se voda vidno očisti.)

Navodilo: Vodni filter

Reciklirano mesto

Reciklirano mesto

Izvedba igre: Učenci se razdelijo v 4 skupine in prevzamejo kartonske plošče z že nalepljenimi cestami in seznam zgradb, ki jih morajo prikazati. Zraven teh stavb lahko vključijo tudi ostale predmete oz. naravne danosti, ki jih opazijo v svoji zunanji okolici. Učenci iz odpadnega materiala izdelajo zgradbe, drevesa in ostale dele mesta in jih s pomočjo učitelja z vročim lepilom prilepijo na kartonsko ploščo. Vsaka plošča je en del recikliranega mesta, torej ob koncu učenci vse 4 plošče zložijo skupaj, da ustvarijo Reciklirano mesto. 

Navodilo: Reciklirano mesto

Kdo dobi večje število?

Kdo dobi večje število?

Učenci na igralni plošči Marjance s pomočjo vzmeti sunejo kroglico po igralni plošči in počakajo, da se le-ta ustavi v eni izmed luknjic, ob katerih je zapisano določeno število. Vsak posameznik ima pet poskusov. S tem dobi pet števil, katera potem sešteje. Zmaga tisti, ki ima največjo vsoto. V skupini lahko potem dobljene vsote med seboj primerjajo, jih razvrstijo po velikosti.

Navodilo: Kdo dobi večje število?

Ribolov

Ribolov

Učenci z lesenimi palicami z magnetki lovijo ribice. Ko so ujete vse ribice, jih vsak učenec prešteje in pove, katerih barv so njegove ribice. Zmaga tisti učenec, ki je ujel največ rib.  

Navodila: Ribolov

Tri v vrsto

Tri v vrsto

Učenci igrajo igro po pravilih igre tri v vrsto (križec krožec). Dodatno pravilo je, da lahko položijo križec ali krožec le na tisto polje, kjer znajo glasno poimenovati sličico. Zmaga tisti učenec, ki prvi postavi tri v vrsto.  

Navodilo: Tri v vrsto

Živalski tangram

Živalski tangram

Učenci poskušajo zložiti vseh 7 delov tangrama tako, da dobijo posamezne živali. Na kartonski podlagi so narisani obrisi živali znotraj katerih morajo ustrezno razvrstiti vseh 7 delov tangrama. Glede na žival nato iz penastih črk sestavijo še besedo.

Navodila: Živalski tangram

Številsko streljanje z vrečico

Številsko streljanje z vrečico

Izvedba igre: Učenci tekmujejo v metanju vrečic v ustrezne luknje v panju. Dva učenca mečeta vsak svoje vrečice s števili do 10 in poskušata zadeti luknje v panju. Ob vsaki luknji je številka zapisana z besedo. Zmaga tisti učenec, čigar seštevek zadetih luknjic je višji. 

Navodila: Številsko streljanje z vrečico

Pisani panji

Pisani panji

Učenci si pripravijo vsak svoj kartonski čebelnjak in po vrsti mečejo 2 kocki, na katerih so ploskve različnih barv. Ena ploskev na vsaki kocki je označena z znakom X. Glede na barvo, ki jo učenec dobi z metom kock (zgornja ploskev) učenec med čebelicami poišče tisto, na kateri je ta barva zapisana z besedo in jo glasno prebere. Položi jo na panj enake barve. Če kocka pristane na znaku X ne polaga nobene besede na panj. Tisti, ki prvi zapolni vsa mesta v čebelnjaku je zmagovalec. 

Navodila: Pisani panji

Kviz o Sloveniji

Kviz o Sloveniji

Učenci se razdelijo v skupine po tri. Vsaka skupina dobi tablico in morajo se prijaviti v kahoot. Izbrati morajo ime skupine. Po začetnih formalnostih, začnemo z  igro. preko kahoota dobijo vprašanja, na katera poskušajo odgovoriti čim prej. Na koncu razglasimo skupine, ki so bile najuspešnejše.

Navodilo: Kviz o Sloveniji

Mery Poppins in jaz

Mery Poppins in jaz

Učenci najprej preberejo knjigo ali odlomek. Nato s pomočjo programa storyboard, ustvarijo slikovno gradivo, kako bi oni preživeli dan z Mary Poppins. Nato te svoje dogodivščine pripovedujejo sošolcem.

Navodila: Mery Poppins in jaz

Šport – Všeč mi je, ni mi všeč

Šport – Všeč mi je, ni mi všeč

Skupina učencev, ki je napisala besedila, si pripravi športne rekvizite.Ostali učenci prejmejo delovni list in besedila preberejo. Vsak izmed tistih, ki je besedila napisal potegne list z besedilom (ni nujno, da je njegovo besedilo) in odigra aktivnosti kot pravi besedilo. Opazovalci k izbranemu besedilu napišejo ime učenca, ki je aktivnost izvedel. Tisti, ki ima največ pravilnih odgovorov, zmaga.  

Navodila: Šport – Všeč mi je, ni mi všeč

Iščem besede

Iščem besede

Učenci dobijo sestavljanke, na katerih so narisani deli predmetov in črk, ter list, z dodatnim zapisom s slovenskem in grškem jeziku. Med danimi sestavljankami poskušajo sestaviti sliko in besedo. Poiskani besedi poiščejo nato pomen  v grškem jeziku, ter jo poskušajo prebrati  v slovenskem jeziku. Ko najdejo vse besede, jih skupaj preberemo. 

Navodila: Iščem besede

Resnica ali laž?

Resnica ali laž?

Vsak učenec napiše eno lažno in eno resnično novico ter jo ilustrira. Vse novice damo v vrečko/škatlo. Razred se razdeli na polovico. Učenec izvleče listič, na glas prebere novico ter pove ali je lažna ali resnična ter odgovor utemelji. Tudi ostali učenci povedo svoje mnenje. Avtor novice pove pravi odgovor. Učitelj zapisuje število pravilno in napačno ugotovljenih novic. Zmaga skupina za največ pravilnimi odgovori. Lažne novice učenci napišejo na plakat.

Navodila: Resnica ali laž?

Robotkov lov na zaklad

Robotkov lov na zaklad

Igralca si razdelita vloge, PROGRAMER in ROBOT. Izbereta (lahko tudi naključno) zaklad oz. cilj. Programer z zaporedjem ukazov (puščica, naprej, levo in desno) sestavi navodilo (program) do zaklada. Ukazi se lahko nizajo navpično ali vodoravno. Robot, preveri njegovo veljavnost. Nato vlogi igralca zamenjata.

Navodilo: Robotkov lov na zaklad

Cvetlične semenske bombice

Cvetlične semenske bombice

Otroci natrgajo papir na majhne koščke. Koščke papirja odlagajo v posodico z vodo. Ko se papir namoči, z blenderjem naredimo papirnato kašo. Iz posodic izlijemo vodo, ki nam je ostala in vanjo položimo papirnato kašo. Razporedimo in sploščimo jo čez celotno dno posodice. Nato nanjo potrosimo semena cvetlic. Papirnato kašo s semeni previdno vzamemo iz posodice in jo oblikujemo v kroglo. Pustimo, da se kroglica posuši. Posušeno kroglico damo v prst in počakamo.

Navodilo: Cvetlične semenske bombice

Ime igre: Kmetija s Tomom in Jerryem

Ime igre: Kmetija s Tomom in Jerryem

Igralec, ki je na vrsti, odloži eno karto. Karto lahko odloži takrat, ko ima karto z enakim likom iz risanke Tom & Jerry ali karto z enako številko. Če je nima, vzame s kupa na sredini eno karto. Če tudi ta ni ustrezna, nadaljuje igro naslednji igralec.
VENDAR: Karto sme odložiti šele, ko pravilno poimenuje predmet na sliki (farm, farmer, goat…). Če ne zna poimenovati predmeta in barve ali pa ju nepravilno poimenuje, karto odloži spodaj pod kup na sredini mize, obenem pa z istega kupa vzame zgornjo karto in jo obdrži. Igro nadaljuje naslednji igralec. Preden igralec odloži zadnjo karto, mora glasno reči »ONE«. V primeru, da to pozabi, se ga kaznuje z eno dodatno karto. Zmagovalec je tisti, ki prvi odloži vse karte.

Navodilo: Kmetija s Tomom in Jerryem | Predloge: Kmetija – prints

Lačne kocke

Lačne kocke

Oba učenca vržeta kocko. Igro začne tisti igralec, čigar vsota pik na obeh kockah je večja. Učenca nato izmenično mečeta po 2 kocki in glasno poimenujeta hrano v angleščini. Ob vrženem številu pik na 1. kocki se v mreži orientirajo vodoravno, ob vrženem številu pik na 2, kocki se v mreži orientiraj navpično. Na mestu, kjer se kocki v mreži srečata, poimenujejo hrano. Za vsako pravilno besedo učenec dobi točko. Kdo bo prvi zbral 10 točk?

Navodila: Lačne kocke | Predloge: Hungry dice – prints

Nova evropska igra – Matematika

Nova evropska igra – Matematika

Učenci si pripravijo igro “Marjanca”. S palico ob boku igrače/Marjance sunejo kroglico na vrh, kjer se potem le-ta zakotali po igralni plošči navzdol in se ustavi na luknjici, s katere preštejejo število pik, potem te pike pretvorijo v število in na učnem listu poiščejo simbolni zapis števila, in če ga najdejo, ga s štampiljko prekrijejo. Zmaga učenec, ki prvi prekrije na listu vsa števila s štampiljko.

Navodila: Nova evropska igra – Matematika

Hitra gradnja soma stolpa

Hitra gradnja soma stolpa

Učenci tekmujejo v hitrem sestavljanju stolpa s kockami soma. Iz platnene vrečke naključno vlečejo kocke in jih sestavljajo v stolp. Tekmujejo proti času (20-30 s). Zmaga tisti z najvišjim stolpom. Če sta stolpa iste višine zmaga tisi, ki ga je prej zaključil. Učenci gradijo stolp dokler ne poteče čas.

Navodila: Hitra gradnja stolpa