Reciklirano mesto

Izvedba igre: Učenci se razdelijo v 4 skupine in prevzamejo kartonske plošče z že nalepljenimi cestami in seznam zgradb, ki jih morajo prikazati. Zraven teh stavb lahko vključijo tudi ostale predmete oz. naravne danosti, ki jih opazijo v svoji zunanji okolici. Učenci iz odpadnega materiala izdelajo zgradbe, drevesa in ostale dele mesta in jih s pomočjo učitelja z vročim lepilom prilepijo na kartonsko ploščo. Vsaka plošča je en del recikliranega mesta, torej ob koncu učenci vse 4 plošče zložijo skupaj, da ustvarijo Reciklirano mesto. 

Navodilo: Reciklirano mesto