Ime igre: Kmetija s Tomom in Jerryem

Igralec, ki je na vrsti, odloži eno karto. Karto lahko odloži takrat, ko ima karto z enakim likom iz risanke Tom & Jerry ali karto z enako številko. Če je nima, vzame s kupa na sredini eno karto. Če tudi ta ni ustrezna, nadaljuje igro naslednji igralec.
VENDAR: Karto sme odložiti šele, ko pravilno poimenuje predmet na sliki (farm, farmer, goat…). Če ne zna poimenovati predmeta in barve ali pa ju nepravilno poimenuje, karto odloži spodaj pod kup na sredini mize, obenem pa z istega kupa vzame zgornjo karto in jo obdrži. Igro nadaljuje naslednji igralec. Preden igralec odloži zadnjo karto, mora glasno reči »ONE«. V primeru, da to pozabi, se ga kaznuje z eno dodatno karto. Zmagovalec je tisti, ki prvi odloži vse karte.

Navodilo: Kmetija s Tomom in Jerryem | Predloge: Kmetija – prints