Pisani panji

Učenci si pripravijo vsak svoj kartonski čebelnjak in po vrsti mečejo 2 kocki, na katerih so ploskve različnih barv. Ena ploskev na vsaki kocki je označena z znakom X. Glede na barvo, ki jo učenec dobi z metom kock (zgornja ploskev) učenec med čebelicami poišče tisto, na kateri je ta barva zapisana z besedo in jo glasno prebere. Položi jo na panj enake barve. Če kocka pristane na znaku X ne polaga nobene besede na panj. Tisti, ki prvi zapolni vsa mesta v čebelnjaku je zmagovalec. 

Navodila: Pisani panji