Nova evropska igra – Matematika

Nova evropska igra – Matematika

Učenci si pripravijo igro “Marjanca”. S palico ob boku igrače/Marjance sunejo kroglico na vrh, kjer se potem le-ta zakotali po igralni plošči navzdol in se ustavi na luknjici, s katere preštejejo število pik, potem te pike pretvorijo v število in na učnem listu poiščejo simbolni zapis števila, in če ga najdejo, ga s štampiljko prekrijejo. Zmaga učenec, ki prvi prekrije na listu vsa števila s štampiljko.

Navodila: Nova evropska igra – Matematika

Hitra gradnja soma stolpa

Hitra gradnja soma stolpa

Učenci tekmujejo v hitrem sestavljanju stolpa s kockami soma. Iz platnene vrečke naključno vlečejo kocke in jih sestavljajo v stolp. Tekmujejo proti času (20-30 s). Zmaga tisti z najvišjim stolpom. Če sta stolpa iste višine zmaga tisi, ki ga je prej zaključil. Učenci gradijo stolp dokler ne poteče čas.

Navodila: Hitra gradnja stolpa

Izziv simetrije

Izziv simetrije

Učenci sodelujejo v parih. Vsak izmed njih pripravi simetrijski izziv. Ko je ta pripravljen, si lego plošče izmenjajo in jih poskušajo čim hitreje rešiti. Težavnostno stopnjo prilagajamo glede na starost otrok in jo povečujemo z dodajanjem manjših lego gradnikov in gradnje simetrije v višino.

Navodila: Izziv simetrije

Zbirka tradicionalnih in jezikovnih iger

Zbirka tradicionalnih in jezikovnih iger

Na izmenjavah smo učitelji izvajali različne tradicionalne in jezikovne igre na šoli, ki nas je gostila. Na spletni strani objavljamo zbirko teh iger po državah, kjer so se izvajale.

Matematični festival

Matematični festival

Po mobilnosti v Nemčiji v decembru 2019, smo za učence podaljšanega bivanja pripravili festival matematičnih iger. Igre, ki so se jih učenci igrali so nastale na idejah, ki smo si jih pridobili na izmenjavi. Učenci so zelo uživali in se tudi veliko naučili.