Križec krožec z igračami

Igralca izmenično v polje polagata eden križce, drugi krožce. Zmaga igralec, ki prej v vrsto (vodoravno, navpično ali diagonalno) postavi tri svoje ploščke. Križec ali krožec lahko položi na ploščo šele, ko glasno v celi povedi poimenuje igračo.

Navodilo: Križec krožec z igračami | Predloge: Tic tac toe – prints