Izziv simetrije

Izziv simetrije

Učenci sodelujejo v parih. Vsak izmed njih pripravi simetrijski izziv. Ko je ta pripravljen, si lego plošče izmenjajo in jih poskušajo čim hitreje rešiti. Težavnostno stopnjo prilagajamo glede na starost otrok in jo povečujemo z dodajanjem manjših lego gradnikov in gradnje simetrije v višino.

Navodila: Izziv simetrije

Zbirka tradicionalnih in jezikovnih iger

Zbirka tradicionalnih in jezikovnih iger

Na izmenjavah smo učitelji izvajali različne tradicionalne in jezikovne igre na šoli, ki nas je gostila. Na spletni strani objavljamo zbirko teh iger po državah, kjer so se izvajale.