Pametni smetnjak

Učenci v delavnici najprej spoznajo in raziščejo delovanje umetne inteligence z igro na spletnem portalu Code.org. Ugotovijo, da je robota potrebno trenirati, preden razlikuje med različnimi vrstami odpadkov. Tega se morajo naučiti tudi oni zato različne vrste odpadkov najprej spoznajo z igro Ločujemo odpadke. Učenci po skupinah razvrstijo različne odpadke, na mešane komunalne odpadke (papirnate ), papir in embalažo (zamaške). Robotka za sortiranje odpadkov je potrebno prav tako trenirati, da jih prepozna. Model prepoznavanja odpadkov  učenci skupaj ustvarjajo na spletnem portalu Teachable Machine. Model prenesemo v program robotka in ga učenci preizkušajo in opazujejo kako mu gre.

Navodila: Pametni smetnjak | Video: Delovanje pametnega smetnjaka