Kviz o Sloveniji

Učenci se razdelijo v skupine po tri. Vsaka skupina dobi tablico in morajo se prijaviti v kahoot. Izbrati morajo ime skupine. Po začetnih formalnostih, začnemo z  igro. preko kahoota dobijo vprašanja, na katera poskušajo odgovoriti čim prej. Na koncu razglasimo skupine, ki so bile najuspešnejše.

Navodilo: Kviz o Sloveniji