Eksperiment: Vodni filter

Za uvodno motivacijo si podajamo napihljiv globus. Otrok, ki globus ujame, preveri, kje je njegov desni palec (posredni cilj: otrok pridobiva orientacijo na telesu). Rezultat vriše v preglednico. Na koncu odčitajo rezultate (prevladovala bo voda). Na ta način otroci spoznajo, da je planet Zemlja v veliko večini (nad 70% ) sestavljen iz vode.

Vsak otrok dobi svojo odrezano plastenko in predlogo, kjer so na nazorni način prikazane plasti potrebne za filtracijo vode. Na podlagi skice si sam izdela svoj vodni filter. Pri tem mora upoštevati ustrezni vrstni red snovi (pravilo: od grobega k finemu). Ko otrok izdela filter z dodajanjem snovi v ustreznem vrstnem redu, lahko prične s filtracijo onesnažene vode. Ob tem opazuje pronicanje vode skozi različne snovi. (Postopek filtracije je po navadi potrebno ponoviti, da se voda vidno očisti.)

Navodilo: Vodni filter