Resnica ali laž?

Vsak učenec napiše eno lažno in eno resnično novico ter jo ilustrira. Vse novice damo v vrečko/škatlo. Razred se razdeli na polovico. Učenec izvleče listič, na glas prebere novico ter pove ali je lažna ali resnična ter odgovor utemelji. Tudi ostali učenci povedo svoje mnenje. Avtor novice pove pravi odgovor. Učitelj zapisuje število pravilno in napačno ugotovljenih novic. Zmaga skupina za največ pravilnimi odgovori. Lažne novice učenci napišejo na plakat.

Navodila: Resnica ali laž?