Številsko streljanje z vrečico

Izvedba igre: Učenci tekmujejo v metanju vrečic v ustrezne luknje v panju. Dva učenca mečeta vsak svoje vrečice s števili do 10 in poskušata zadeti luknje v panju. Ob vsaki luknji je številka zapisana z besedo. Zmaga tisti učenec, čigar seštevek zadetih luknjic je višji. 

Navodila: Številsko streljanje z vrečico