Živalski tangram

Učenci poskušajo zložiti vseh 7 delov tangrama tako, da dobijo posamezne živali. Na kartonski podlagi so narisani obrisi živali znotraj katerih morajo ustrezno razvrstiti vseh 7 delov tangrama. Glede na žival nato iz penastih črk sestavijo še besedo.

Navodila: Živalski tangram