Nova evropska igra – Matematika

Učenci si pripravijo igro “Marjanca”. S palico ob boku igrače/Marjance sunejo kroglico na vrh, kjer se potem le-ta zakotali po igralni plošči navzdol in se ustavi na luknjici, s katere preštejejo število pik, potem te pike pretvorijo v število in na učnem listu poiščejo simbolni zapis števila, in če ga najdejo, ga s štampiljko prekrijejo. Zmaga učenec, ki prvi prekrije na listu vsa števila s štampiljko.

Navodila: Nova evropska igra – Matematika