Marjanca – Štejem in računam

Učenec kroglico odbije v polje, kjer so števila do 100. Število poimenuje.

Navodila: Marjanca – Štejem in računam